Diagnose efter 6 år: Tumor i hjernen

I 6 år gik Helene til sin praktiserende læge med svaghed i ventre side af kroppen og besynderlig distance-følelse i sin virkelighedsopfattels.

Ingen diagnose blev fundet på trods af lægebesøg hver tredje måned. Hun skiftede derfor læge flere gange undervejs og én af hendes nye læger mente, at hun eventuelt havde multipel sklerose og sendte hende derfor til en MR-scanning. Resultatet af scanningen viste, at Helene havde en hjernetumor og altså ikke sklerose. Det tog lægerne 6 år at finde ud af.

 

 

Helene blev derefter henvist til en neurologisk specialist, der overvågede hendes tumor med serielle MRI’er. Selv troede Helene, at de mange scanninger var rutinemæssige overvågninger. Det var først, da klinikchefen tilfældigvis en dag dækkede hendes sag, at hun fandt ud af, hvorfor hun skulle have overvågnings-scanninger løbende.

Tumoren kunne potentielt udvikle sig til en aggressiv ondartet kræftform i hjernen. Og det var der ingen, der havde fortalt hende hidtil. Tumoren blev hele tiden overvåget for at vurdere hendes risici. Klinikchefens oplysning om tumoren var en uhyggelig opvågning for Helene, der straks begyndte at læse og indhente viden om sin sygdom.

“…Ingen fortalte at tumoren 
kunne udvikle sig til aggressiv kræft”

Heldigvis var én af verdens bedste specialister inden for behandling af denne type kræft ikke længere væk end i Frankrig. Operationen ville reducere risikoen for, at hendes tumor udviklede sig i den forkerte retning og den kunne også lindre mange af hendes ubehandlede kroniske symptomer.

I samråd med den danske klinikchef valgte Helene at tage til Frankrig for at få en vågen kirurgisk resektion af tumoren.

”Helene fandt hurtigt ud af, at lægerne ikke kunne udføre en sikker vågen kirurgisk resektion i hjernen i Danmark. Det vil sige opererer hende i hjernen i vågen tilstand.”

Kræft om 2 måneder eller to år?

”Den franske læge havde også udviklet verdens førende formel til at estimere tumorvækst inklusive tumors massefylde, som kan være afgørende for risikoen for ondartet udvikling af en tumor. Denne formel bruger den franske professor i sine beregninger af MRI scanninger. Fra det øjeblik Helene havde fået foretaget undersøgelsen og hun var klar til at høre resultatet, forudsagde den franske læge, at hun ville have aggresiv kræft om alt mellem 2 måneder til 2 år

Resultatet af Helenes second opinion: Et liv med minimale symptomer

I dag overvåges Helenes tumor forsat i Danmark og i Frankrig. Hun er i fuld gang med at genopbygge et liv med langt større funktionalitet og minimale symptomer.

Hun er evigt taknemmelig for den second opinion hun fik i Frankrig og vil gerne dele sine erfaringer med andre, der gerne vil vide, hvor værdifuldt en second opinion kan være.

SPØRG HELENE

Har du spørgsmål til Helene eller viden, du gerne vil dele med andre, så skriv til os på info@gmi-md.dk