Limbisk Encephalitis:
To år på den forkerte medicin

Services

  • Detaljeret medicinsk resume: Efter nøje at have gennemgået klientens journal, laboratorieprøver, MR-skanninger samt optaget vores egen sygehistorie stod det klart, at klienten sandsynligvis havde fået den forkerte diagnose.
  • Genfortolkning af MR-skanninger: Efter gennemgang af patientens MR-skanninger på Harvard viste det sig, at limbisk hjernebetændelse var blevet overset.
  • Tilstedeværelse ved lægebesøg: En gennemgang af oplysningerne afstedkom en undskyldning fra den neurologiske afdeling samt yderligere diagnostiske tests, som bekræftede diagnosen limbisk hjernebetændelse.
  • Støtte af klienten: Efter diagnosen var blevet bekræftet i Danmark, argumenterede GMI for at få overflyttet den videre behandling til en førende dansk ekspert i limbisk hjernebetændelse. Behandlingen blev overflyttet og den danske specialist var lydhør over for tilbagemeldingerne fra Harvard.
  • Second opinion per e-mail: En subspecialist i limbisk hjernebetændelse på Harvard gennemgik sygehistorien og kom med anbefalinger vedrørende behandlingen af hjernebetændelsen såvel som udtrapning af de 10 slags medicin, som fejlagtigt var blevet udskrevet mod bipolar lidelse.

Sygdomshistorie

Problemstilling: En 62-årig mand var blevet diagnosticeret med bipolar lidelse efter en enkelt episode med mani. Han gennemgik et ekstensivt udredningsforløb med fire MR-skanninger af hjernen og prøve fra væsken omkring rygmarven (lumbalpunktur) og fik beskeden, at han ikke havde nogen neurologisk lidelse. Han bad GMI om en second opinion før han skulle mødes med sin læge for at diskutere det videre behandlingsforløb. Under gennemgangen af klientens journal rejste GMI mistanke om, at der muligvis var tale om en neurologisk lidelse, og at klientens MR-skanninger og lumbalpunktur ikke var blevet korrekt fortolket.

SAMLET PRIS FOR GMI’s SERVICES

80,000 kr. for at gennemgå og oversætte sygejournalen, personligt møde, hvor sygedomshistorien efterfølgende bliver dokumenteret, check af 3 MRI scanninger, 1 second opinion fra udenlandske top ekspert, deltagelse i lægekonsultationer på det danske hospital og konstant opfølgning med pårørende.

Løsning: GMI sørgede for at opsummere klientens sygehistorie, gennemgå klientens journal og var med til klientens møde med sin læge hvor vi foreslog diagnosen limbisk hjernebetændelse. Klientens behandlingsteam var lydhør overfor forslaget og genåbnede et neurologisk udredningsforløb, alle de prøver som GMI foreslog blev taget og klientens neurolog ringede til klienten for personligt at undskylde for fejltagelsen. Hans MR-skanninger blev gennemgået af en røntgenlæge på et af Harvards universitetshospitaler, Massachusetts General Hospital, som bekræftede diagnosen limbisk hjernebetændelse. Herefter blev en verdenskendt specialist i limbisk hjernebetændelse bedt om at give en second opinion per e-mail.

Konsekvens: Diagnosen limbisk hjernebetændelse blev bekræftet i Danmark og de nødvendige undersøgelser for at udelukke en underliggende ondartet årsag blev foretaget. Det blev bekræftet, at klienten ikke led af en kræftsygdom, og patienten blev opstartet i behandling for autoimmun limbisk hjernebetændelse med forslag fra second opinion-lægen fra Harvard. Klientens behandlingsteam var meget åbne overfor second opinion-processen og ringede til GMI med opdateringer og prøvesvar der kunne forbedre udfaldet af behandlingen. Behandlingsansvaret for klienten blev overflyttet til danske specialister efter GMI blev involveret i sagen. Som han blev mere og mere rask, ønskede klienten flere informationer om sin sygdom, således at han blev i stand til at tale sin egen sag. Som forløbet skred fremad blev han tiltagende engageret i processen med at holde styr på de medicinske oplysninger for at sikre den rette monitorering af hans fremskridt, og han bad GMI om at deltage i de vigtigste møder med hans læger for at sikre kvaliteten af behandlingen.

Citat

“Jeg har aldrig i mit liv mødt en mere kompetent læge end Nikki Gordon Skovby. På grund af hendes second opinion-tjeneste og hendes skarpsind, gik jeg fra at være diagnosticeret med en psykisk sygdom til at have en helbredelig somatisk sygdom. Hun var i stand til at arbejde gnidningsfrit med det offentlige danske sundhedssystem, uden at der i forløbet opstod konflikter. Dette er virkelig en bedrift, der er værd at notere sig.”