Global Medical Intelligence
hjælper med at træffe de rigtige valg

I efteråret 2015 blev min 73-årige mor hasteindlagt med blindtarmsbetændelse. I forbindelse med operationen opdagede man tumorer i lever, bughule og tarme. Diagnosen var stadie 4 kræft, ukendt primær tumor. En cancertype med en dårlig prognose.

Det var selvfølgelig en hård besked at få – især for min mor – og som familie var vi helt uforberedte på nyheden og det efterfølgende emotionelle kaos vi blev kastet ud i. Vi fandt også hurtigt ud af, at det danske sundhedssystem er komplekst at navigere rundt i.
Hvordan sikrede vi os, at vi traf de rigtige valg på dette rette grundlag? Hvilke rettigheder havde vi? Hvad kunne vi forvente?
Vi havde brug for en betroet, professional støtte. En guide. Derfor tog jeg kontakt til GMI.

”… med GMI ved vores side føler vi os langt mere trygge end hvis vi skulle kæmpe kampen alene. Nikki virker i dag som et betroet familiemedlem, hun kæmper passioneret og utrætteligt for vores mors liv..”

 

Elsebeths søn, Alexander

En af verdens ledende specialister gav min mor en præcis diagnose

GMI forstod lynhurtigt vores situation. Snart følte vi os trygge ved, at nogen faktisk gik i dybden med min mors komplekse sygdom, konsulterede den rette litteratur og søgte relevante second opinions. GMI deltog i lægemøder og sikrede at præcise spørgsmål blev stillet og ligeledes at præcise svar blev givet. Uldne svar blev ikke tolereret.
Det var tidligt klart, at ukendt primær tumor diagnosen er yderst problematisk. Hvis den primære tumor er ukendt, er det nemlig meget svært at (kemo)behandle effektivt. Reelt skyder man med spredehagl. GMI lagde tidligt pres på at få en mere præcis diagnose, så min mor kunne få en bedre behandling.

Med en præcis diagnose blev behandlingen mere målrettet

Vi endte med at få en ekspertvurdering hos verdens ledende specialist i ukendt primær tumor på GMI’s foranledning, hvilket endeligt medførte en mere præcis diagnose. Dette sikrede tryghed omkring valg af kemobehandling efterfølgende i Danmark.

Vi kæmper ikke alene

Min mors sygdom er stadig en konstant kamp, men med GMI ved vores side føler vi os langt mere trygge end hvis vi skulle kæmpe kampen alene. Nikki virker i dag som et betroet familiemedlem, hun kæmper passioneret og utrætteligt for vores mors liv og er nærmest altid tilgængelig.